Warunki, na jakich kredyty będą spłacane po wprowadzeniu nowej stawki referencyjnej, nie są jeszcze znane. Kredytobiorcy liczyli na to, że wraz ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR(R) 6M na WIRON zmniejszą się ich raty kapitałowo-odsetkowe, ale przestało być to takie oczywiste. W październiku z kolei taka decyzja została podjęta ponownie, ale tym razem stopy ścięto o 25 punktów bazowych.

Kiedy pierwsza obniżka stóp procentowych? Członek RPP wskazuje datę

Wybierając leasingodawcę, który oferuje leasing z oprocentowaniem zmiennym, sprawdź dokładnie zapisy w umowie! Zweryfikuj, czy leasingodawca gwarantuje nie tylko podniesienie raty, jeśli wzrosną stopy procentowe, ale również jej obniżenie, jeśli WIBOR ulegnie obniżeniu. Wyraźnie więc widać, że spadające stopy procentowe sprawiają, że całkowite zadłużenie i raty maleją, zarówno w przypadku rat stałych, jak i malejących. Korelacja ma zastosowanie również w odwrotnej James Harris Simons-legenda Forex sytuacji – jeśli WIBOR wzrośnie, podniesie się również kwota miesięcznej raty oraz całkowity koszt kredytu. Jak widzisz, jeśli zarówno stopa depozytowa, jak i stopa lombardowa, będą niskie, to WIBOR również nie ma szans na zbyt duże wahanie wartości. Wskaźnik ten jest ściśle zależny od wartości tych dwóch stóp procentowych, dlatego powinien wzrosnąć lub spaść jedynie wtedy, kiedy rada Polityki Pieniężnej znacznie zmieni wartość pozostałych dwóch wskaźników.

Wskaźnik WIBOR — czym jest?

Problem polega tylko na tym, że informacje niejawne to tylko wierzchołek góry lodowej znacznie szerszego problemu, jakim jest ochrona informacji i danych osobowych w sądach. Postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach o tym, że złotówkowy kredyt hipoteczny został całkowicie pozbawiony WIBOR-u, zostało wydane jako zabezpieczenie na czas trwania procesu. To wprost przekłada się na wyższy wynik odsetkowy banków. Zanotowany przez sektor wynik odsetkowy rzędu 5,5 mld zł (jak w styczniu i lutym) jest największym w historii polskich banków, oznacza to wzrost rok do roku po około 50 proc. Branża ma 4,1 mld zł zysku netto, dwa razy więcej niż rok temu.

Adam Glapiński poda się do dymisji? Jest stanowisko NBP

Całkiem niedawno z umów o kredyt we frankach zniknął wskaźnik LIBOR i zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej w jego miejsce pojawił się SARON. Czy podobnej zmiany możemy spodziewać się w przypadku kredytów złotowych? Wygląda na to, że likwidacja stawki WIBOR® jest nieunikniona. TS Wyobraź sobie najnowsze EMS aby zintegrować się z platformą księgarni Appital przed uruchomieniem Trzeba zauważyć, że od 7 listopada 2022 roku wysokość WIBOR® 3M maleje. 6 kwietnia 2023 roku wyniósł on 6,90 proc., a z początkiem sierpnia – 6,71 proc. W październiku 2023 roku po dwukrotnej obniżce stóp procentowych WIBOR(R) 3M spadły poniżej granicy 6 proc.

Wpływ WIBOR na kredyty hipoteczne

Klienci posiadający już kredyty będą musieli uzbroić się w cierpliwość, lub wziąć sprawy w swoje ręce i próbować podpisać aneks do umowy kredytowej zmieniający WIBOR na WIRON. Trzymiesięczna stawka WIBOR – najczęściej wykorzystywany wskaźnik do ustalania oprocentowania kredytów hipotecznych w złotych – od tygodnia pozostaje na rekordowo niskim poziomie 2,74 proc. Wpływ wibor na oprocentowanie kredytu jest szalenie istotne przy szacowaniu wysokości kosztów takiego kredytu, a tym samym korzyści z pozwania banku po uzyskaniu prawomocnego wyroku. Dopiero po analizie umowy i pozyskaniu informacji o nadpłatach jesteśmy w stanie określić jaka będą korzyści z pozwania banku, a także potencjalny czas trwania sprawy o wibor. „Wiara, że można bezkarnie manipulować mechanizmami rynkowymi, zwłaszcza na rynku finansowym, w dłuższym okresie prowadzi do nieszczęścia” – stwierdził szef KNF.

RPP zakończyła już cykl podwyżek, co zostało oficjalnie potwierdzone. Kredytobiorcy liczą na to, że wraz ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M na WIRON zmniejszą się ich raty kapitałowo-odsetkowe. Klienci, którzy mają kredyty mieszkaniowe ze zmienną stopą procentową, będą musieli uzbroić się w cierpliwość w oczekiwaniu na wycofanie WIBOR-u i wprowadzenie na jego miejsce WIRON-u. Z czasem konieczny będzie aneks do umowy pozwalający na taką zamianę.

Do 1 stycznia 2023 roku nie zostało już dużo czasu, a pośpiech generuje duże ryzyko błędów systemowych w bankach, które nie zdążą przygotować się do tej zmiany. Wciąż trwają konsultacje dotyczące tego, jaki wskaźnik ostatecznie będzie obowiązywał w umowach kredytowych od początku przyszłego roku. Z dużym prawdopodobieństwem wiemy już, że nie będzie to wskazana w ustawie POLONIA, która miałaby obowiązywać, gdyby bankowcy nie doszli do porozumienia. W grze pozostają trzy wskaźniki – WRR (Warsaw Repo Rate), WIRD (Warszawski Indeks Rynku Depozytowego) i WIRF (Warszawski Indeks Rynku Finansowego). Jak wynika z konsultacji publicznych, przeprowadzonych przez GPW Benchmark, większość przedstawicieli sektora bankowego opowiada się za wprowadzeniem wskaźnika WIRF.

Dzięki temu stopa referencyjna będzie bezpieczniejsza i przejrzystsza dla banków oraz kredytobiorców. Od aktualnej stopy WIBOR zależą oferty kredytów, które bank może zaproponować klientom indywidualnym i przedsiębiorcom. Wysokość WIBOR jest taka sama dla wszystkich instytucji finansowych.

Z badania przeprowadzonego przez UCE Research dla “Business Insidera Polska” wynika, że Polacy oczekują od rządu pomocy kredytobiorcom, którzy zmagają się właśnie z bezprecedensowymi podwyżkami rat swoich hipotek. Niedawno ujawniliśmy, że pojawił się pomysł w rządzie, aby pomóc kredytobiorcom poprzez zmiany w istniejącym już Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Obecny WIBOR® jest jednak, w porównaniu do stawek jeszcze sprzed kilku miesięcy, bardzo wysoki. WIBOR® 3M wynosił 0,23%, a sześciomiesięczny – 0,27%, a teraz (8 kwietnia 2022 r.) jego wysokość to odpowiednio 5,26% i 5,46%. Jednak przedstawiciele sektora bankowego akcentują drugą stronę medalu.

Wspominaliśmy wcześniej, że poziom stawki WIBOR znajduje się pomiędzy stopą depozytową i lombardową. Z kolei jednym z zadań Rady Polityki Pieniężnej jest utrzymywanie stabilności cen, które określane są jako wzrost koszyka inflacyjnego o 2,5 proc. Z możliwym odchyleniem o jeden punkt procentowy w dół lub w górę.

Od stopy WIBOR zależą oferty kredytów proponowane przez banki. Do wskaźnika WIBOR odnosi się umowa kredytu hipotecznego, w której przewidziane jest oprocentowanie zmienne. Między innymi na podstawie WIBOR bank nalicza oprocentowanie. W związku z tym stawka WIBOR ma bezpośredni wpływ na wysokość rat przez cały czas trwania umowy kredytowej. Z uwagi na to, że od dłuższego czasu w Polsce stopy procentowe WIBOR utrzymywane są na rekordowo niskich poziomach, raty kredytów są niższe. Zmieniają się one w zależności od wysokości wskaźnika WIBOR.

Kredytobiorcy posiadający już kredyty będą mogli próbować podpisać aneks do umowy kredytowej zmieniający WIBOR na WIRON. LIBOR i WIBOR to analogiczne stopy procentowe, różni je właściwie jedynie rejon, na którym są wykorzystywane. Skoro LIBOR mógł być ujemny, to WIBOR również może osiągnąć wartości poniżej 0. WIBOR nie jest jedynym wskaźnikiem, którym posługują się banki. Równie ważny jest WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate), czyli stawka referencyjna, którą jeden bank komercyjny jest w stanie zapłacić drugiemu bankowi komercyjnemu za zdeponowane u niego środki.

  1. W takiej sytuacji nawet z pozoru niewielka zmiana oprocentowania przekłada się na wzrost lub spadek miesięcznej raty o setki złotych.
  2. Oprocentowanie wyliczane w oparciu o stawkę WIBOR i stałą marżę banku może dotyczyć także kredytów gotówkowych.
  3. Kredytobiorcy liczą na to, że wraz ze zmianą wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M na WIRON zmniejszą się ich raty kapitałowo-odsetkowe.
  4. Każdy bowiem posiada swoją osobistą inflację i w ostateczności uszczerbek wywołany wzrostem cen może być niższy lub wyższy od oficjalnie raportowanego poziomu.
  5. Ponieważ rynek nastawił się na przyszłe obniżki stóp procentowych, na kolejnych fixingach, gdzie ustalany jest WIBOR(R), w tym także WIBOR® 6M, stawka ta zaczęła spadać.

Z mojego doświadczenia w sporach bankowych wynika, że warto zorientować się jak kształtuje orzecznictwo w danym sądzie, czy nawet jakie stanowisko ma dany sędzia. Z całą pewnością warto złożyć wniosek o zabezpieczenie na czas procesu i w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku (co znacząco zwiększa skuteczność Filir Fisher pozwu o wibor) nadejdzie pora na złożenie pozwu wibor. Bankowcy motywują swój wybór tym, że liczba transakcji jest odpowiednio duża, aby odzwierciedlić realia rynkowe, struktura rynku jest trwała i stabilna, a sama konstrukcja wskaźnika podobna do WIBOR-u. WIRF wynosi 6,1471 proc., czyli sporo mniej niż WIBOR 3M.

Zaznaczył, że w interesie banków jest jak najmniejsza liczba klientów, którzy mają problem ze spłatą swoich zobowiązań. Aktualnie trwają pracę nad dostosowaniem ustalania stawki WIBOR do nowych standardów, które wprowadziła Unia Europejska w rozporządzeniu BMR ws. Nowe regulacje chronią użytkowników stawki WIBOR przed manipulowaniem jej wysokością.

Do rzadkości należą leasingi z oprocentowaniem stałym, a w większości przypadków w ogólnym rozrachunku są one znacznie mniej korzystne dla leasingobiorców, niż te same oferty, ale oparte na oprocentowaniu zmiennym. Zwykle kredytobiorcy chcą rozpatrzyć ten problem, biorąc pod uwagę przewidywane zmiany stóp procentowych. I takie oczywiście się znajdą, natomiast pojawia się kolejny problem – jak bardzo można im wierzyć.

We wrześniu do 5,65 proc., a w październiku nawet do 5,57 proc. Jeśli stopy procentowe rzeczywiście spadną, a tego oczekuje rynek, można spodziewać się, że to samo stanie się ze wskaźnikami WIBOR(R), w tym ze wskaźnikiem WIBOR(R) 6M. Wrześniowe i październikowe obniżki stóp procentowych spowodowały dalsze spadki stawki WIBOR(R) 6M.

WIBOR to tylko jedna z wielu stawek referencyjnych stosowanych na światowych rynkach finansowych na świecie. WIBOR interesuje także osoby starające się pomnażać zgromadzone środki finansowe. Choć produktów oszczędnościowych, których oprocentowanie oparte jest bezpośrednio o jedną ze stawek WIBOR jest niewiele, to są one coraz częściej zauważane przez klientów banków. To alternatywa dla pozostałych lokat bankowych i kont oszczędnościowych, które w większości przyoadków bardzo ospale reagują na wzrost stopy referencyjnej NBP. Zakładając dalsze zacieśnianie polityki pieniężnej i stawkę WIBOR 3M na poziomie 4,50%, miesięcznie obciążenie generowane przez kredyt hipoteczny wynosiłoby 2.237 zł, czy o 691 zł więcej niż w scenariuszu bazowym.

Natomiast średnia stawka WIBOR 3M w grudniu 2021 roku to 2,35%. Z tego właśnie powodu lokaty bankowe i konta oszczędnościowe oparte o wskaźnik WIBOR mogą być rozwiązaniem wartym uwagi. Dlatego przed zaciągnięciem kredytu warto rozeznać się, jaka jest bieżąca sytuacja gospodarcza i jakie są przewidywania dotyczące przyszłych stóp procentowych.

Niestety eksperci prognozują, że to wciąż nie jest koniec podwyżek. W czerwcu 2023 roku dynamika inflacji CPI w Polsce wyraźnie wyhamowała – z 13 do 11,5 proc. Rok do roku i piąty raz w bieżącym roku okazała się niższa, niż wskazywały na to rynkowe prognozy.

W inny sposób nalicza się odsetki od obligacji korporacyjnych. Tutaj oprocentowanie jest zbudowane podobnie do oprocentowania kredytów, czyli WIBOR + marża, gdzie pierwszy składnik jest zmienny, a drugi stały. W ten sposób to niejako rynek reguluje wysokość zysku, a w skrajnych przypadkach również straty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu